Aadu Luukase Sihtasutus - illustreeriv pilt

Aadu Luukas


„ Aadu Luukast võib pidada ka Eesti transiidi isaks. Tema suurus seisnes selles, et ei valutanud südant mitte ainult enda ega eduka äri pärast, vaid hoopis kogu majandusharu pärast. Ta vaatas Eesti ühiskonda tervikuna ning soovis kaasa aidata selle tasakaalustatud ja edukale arengule. Taoline laiem ühiskondlik vaade ilmnes nii tema algatatud ja veetud laiema kõlapinnaga protsessides ja organisatsioonides kui ka üsna argisemalt paljudes väikestes konkreetsetes tegudes ja elulistes asjades. Seda kõike saatis tagasihoidlik ja tasakaalukas, kuid väga süsteemne ja järjekindel käitumiskava. Aadut iseloomustab optimism ja usk paremasse homsesse, mille saavutamiseks tuleb näha kõvasti vaeva ja sihikindlalt tegutseda.“

Raivo Vare

 „Aadu oli suur visionäär, oskas vaadata tulevikku, oli koostööaldis, ehitas sildu nii maanteedele kui ka inimeste ja riikide vahele“ .

 Tiit Vähi

„Tagasihoidliku inimesena ei taotlenud ta oma isikule suurt tähelepanu, kuid tema arvamus oli alati autoriteetne. Ta oskas hinnata inimesi ja väärtustada nendevahelisi suhteid“.

Arnold Rüütel

Elulugu

Aadu Luukas sündis 1939. aastal Tallinnas. Lapsepõlv ja noorusaastad möödusid Hiiumaal.

1964. aastal lõpetas Aadu Luukas Tallinna Ehitus-ja Mehaanikatehnikumi ,  1977. aastal töö kõrvalt ka Tallinna Polütehnilise Instituudi.

Ta alustas mehaanikuna Tallinna Kommunaalametis, hiljem oli ta sama valdkonna vabariiklik aseminister ja 1990. aastate alguses peadirektori asetäitja.

1992. aastal asutas Aadu Luukas transiidiettevõtte "Pakterminal" ja oli esimene juhatuse (1992–1996) ning hilisem pikaaegne nõukogu esimees (1996–2005). Alates 2006. aastast oli Luukas ka AS Baltic Chemical Terminal, AS Trendgate ning AS EOS nõukogu esimees.

Aadu Luukas oli üks Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni asutajatest ning selle pikaaegne juhatuse esimees. Koos president Arnold Rüütliga pani ta aluse Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse protsessile ja oli ka selle nõukogu esimees.

Alates 1998. aastast oli ta Eesti võrkpalliföderatsiooni president.

2001 aastast alates oli ta Kasahstani Vabariigi aukonsul Eestis.

2002 õigeusurahvaste rahvusvahelise fondi laureaat

2003 aastal omistati talle Valgetähe III klassi teenetemärk

2006 aastal Valgetähe II klassi teenetemärk

Aadu Luukas suri 7.oktoobril 2006. aastal terviserikke tõttu.

5. detsembril 2006 valis Eesti Ajalehtede Liit Aadu Luukase postuumselt 2006. aasta pressisõbraks.

Aadu Luukase mälestuseks loodi Aadu Luukase Sihtasutus, mis alates  2007. aastast annab välja Aadu Luukase Missioonipreemiat.